20 Σεπτέμβριος, 2017

Το Ποτάμι στηρίζει τα πλήρη δικαιώματα των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας

Γιώργος Μαυρωτάς

Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ) αποτελούμενης από την Πρόεδρο κ. Β. Μαράκα και τη Γραμματέα Διοίκησης κ. Δ. Ζελιαναίου, είχαν ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου και βουλευτής Αττικής του Ποταμιού Γ. Μαυρωτάς και ο Πολιτικός Υπεύθυνος του Τομέα Πρόνοιας και Αναπηρίας κ. Β. Χαρόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα εποικοδομητικής συνάντησης συζητήθηκαν τρέχοντα και διαχρονικά ζητήματα τα οποία αφορούν τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, αναδεικνύοντας ειδικά την ανάγκη ένταξης καινοτόμων θεραπειών και φαρμάκων στην Ελλάδα. Οι εκπρόσωποι της ΠΟΑμΣΚΠ τόνισαν ότι η σκλήρυνση κατά πλάκας θα έπρεπε να συγκαταλέγεται στις μη αναστρέψιμες ασθένειες ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι σημείωσαν ότι η χώρα μας και ειδικότερα οι κρατικές υπηρεσίες και τα μέσα μεταφοράς είναι ακόμα σε μη ικανοποιητικό επίπεδο ως προς τις υποδομές για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

Εκτενής συζήτηση έγινε για το κόστος της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης για τα ΑμΣΚΠ και ειδικότερα για το ζήτημα της συμμετοχής των ασθενών στις ετήσιες μαγνητικές τομογραφίες και στις φυσιοθεραπείες. Συζητήθηκαν επίσης τα θέματα προσδιορισμού του ποσοστού και πιστοποίησης της αναπηρίας των ΑμΣΚΠ και τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όταν προσέρχονται στις αντίστοιχες επιτροπές.Επίσης ειδική μνεία έγινε για το θέμα της υποστήριξης της απασχόλησης και της καταπολέμησης της ανεργίας των ΑμΣΚΠ.

Τόσο ο κ. Μαυρωτάς όσο και ο κ. Χαρόπουλος εξέφρασαν την πλήρη στήριξη του Ποταμιού σε όλα τα εύλογα και τεκμηριωμένα αιτήματα της ΠΟΑμΣΚΠ, σημειώνοντας ότι χρέος της Πολιτείας είναι να στέκεται δίπλα στις ευάλωτες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες τόσο μέσω του Υπουργείου Υγείας όσο και των συναρμόδιων Υπουργείων. Ο κ. Μαυρωτάς τόνισε ότι ο δίαυλος επικοινωνίας με την ΠΟΑμΣΚΠ θα είναι ανοικτός και το Ποτάμι θα συμβάλλει στην ανάδειξη των θεμάτων μέσω της κοινοβουλευτικής οδού όπως και την υποστήριξη για τη διοργάνωση σχετικής ενημερωτικής ημερίδας στη Βουλή των Ελλήνων.

mavr