10 Οκτωβρίου, 2016

Το Ποτάμι στην εκδήλωση του Συνδέσμου Πετρελαιοειδών

Ηλίας Τασόπουλος

Οι πολύπλευρες αρνητικές συνέπειες από την επιβολή φόρων στα καύσιμα παρουσιάστηκαν στη σημερινή συνέντευξη τύπου που οργάνωσε ο ΣΕΕΠΕ. Παράλληλα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος ανέλυσε πως οι φόροι που χάνονται λόγω της φοροδιαφυγής φτάνουν τα 300 εκατομμύρια τον χρόνο, την ίδια στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των πρατηρίων έχει εγκαταστήσει σύστημα εισροών-εκροών. Οι περαιτέρω αυξήσεις των φόρων θα πολλαπλασιάσει την παραβατικότητα στη διακίνηση των καυσίμων, ενώ θα έχει αρνητικό αντίκτυπο και στην εισπραξιμότητα. H συνολική βιωσιμότητα του κλάδου των πετρελαιοειδών, που συνεισέφερε το 11,8% των συνολικών εσόδων του Δημοσίου μέσω των έμμεσων φόρων, θα επηρεάσει όλη την αλυσίδα παραγωγής, την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών αλλά και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Σε αυτή τη δυσκολία συγκυρία, η πολιτεία συντηρεί πολλές εκκρεμότητες, πέρα από τη μη λειτουργία του συστημάτων εισροών και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών από τη ΓΓΠΣ, όπως την πιστοποίηση των λογιστικών των συστημάτων και του καθορισμού της διαδικασίας ελέγχου και χειρισμού των «alarms» καθώς και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Η έκδοση της διαδικασίας για χορήγηση αριθμού μητρώου των δεξαμενών και των μετρητών εκροής και για λεπτομέρειες (τρόπος, συχνότητα, κλπ) αποστολής των δεδομένων στην ΓΓΠΣ εκκρεμεί επίσης ενώ δεν έχει καθοριστεί η διαδικασία ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τα προϊόντα – μαζούτ, χημικά, κλπ. Ο Σύνδεσμος τόνισε και νέες πηγές παραεμπορίας και λαθρεμπορίου όσον αφορά στο υγραέριο κίνησης και πιθανές μέθοδους παράνομης εμφιάλωσης και διακίνησης βιομηχανικού υγραερίου με χαμηλό ΕΦΚ.

Σε αυτή τη στιγμή, χρειάζεται να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή με συγκεκριμένες προτάσεις που παρουσιάστηκαν από τον ΣΕΕΠΣ ώστε να αντιμετωπιστεί κάθε μορφή λαθρεμπορίου. Και σε αυτό η απάντηση δεν μπορεί να είναι φόροι και πάλι φόροι. Θα πρέπει επιτέλους η πολιτεία να επιτελέσει το καθήκον της, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να φροντίσει για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου των πετρελαιοειδών, για το οποίο δεν έχει καταφέρει τίποτα ούτε η παρούσα κυβέρνηση.

Από το Ποτάμι στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Εμπειρογνώμων Διεθνών Σχέσεων και μέλος της ΜΕΣΥΑ του κινήματος, Ηλίας Τασόπουλος.