26 Απριλίου, 2017

Το Ποτάμι στη διαβούλευση του Ν.Τομέα για την ισότητα των φύλων

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το Ποτάμι συμμετείχε στις εργασίες της Διαρθρωμένης Διαβούλευσης της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών με θέμα την Ισότητα των φύλων. Η πολιτική υπεύθυνη Τ.Α. και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ποταμιού Ολυμπία Αναστασοπούλου προέκρινε ως πρωταρχικό θεματικό άξονα παρέμβασης την Εκπαίδευση & Δια Βίου μάθηση καθώς και την Κοινωνική Ένταξη και τον Πολιτισμό για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας των φύλων.

Στη διαβούλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι και από τους οκτώ Δήμους του Νότιου Τομέα καθώς και ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Καπατάης και εκπρόσωποι των Διευθυντών Υγείας και Παιδείας της Περιφέρειας καθώς και εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων.