19 Οκτωβρίου, 2017

Το Ποτάμι είναι πάντα μπροστά

Ποτάμι

Σύμφωνο συμβίωσης, ταυτότητα φύλου, ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών και δημοτικών αποτεφρωτηρίων, αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου για την κατοχύρωση της ισότητας μεταξύ των δύο γονέων στην άσκηση της επιμέλειας των τέκνων σε περίπτωση διαζυγίου και τώρα ρύθμιση για την ιατρικώς υποβοηθούμενη ευθανασία για βαρέως και ανιάτως πάσχοντες.

Αυτή είναι η πολιτική σοδειά κατοχύρωσης ατομικών ελευθεριών, που το Ποτάμι έθεσε εξ΄ αρχής ψηλά στην πολιτική του ατζέντα και σε μεγάλο βαθμό κατάφερε αποτελέσματα.

Το σύμφωνο συμβίωσης θεσμοθετήθηκε χάρη στην ψήφο του Ποταμιού, το ίδιο και η ταυτότητα φύλου. Χθες ψηφίσαμε την δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας αποτεφρωτηρίων νεκρών, με καταλυτική την πρόταση του Ποταμιού να δοθεί η δυνατότητα της ίδρυσης και λειτουργίας αποτεφρωτηρίων νεκρών εκτός από τους δήμους και σε ιδιώτες.

Το Ποτάμι θα συνεχίσει με συνέπεια και αταλάντευτα την προσπάθεια υπεράσπισης, ανάδειξης και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων των πολιτών και ιδίως εκείνων που το έχουν περισσότερο ανάγκη, στην προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε μια δίκαιη, σύγχρονη και ευρωπαϊκή κοινωνία.

Σχετικά