27 Ιουνίου, 2017

Το Ποτάμι για την αλυτρωτική συλλογή λίθων στην πλατεία των Τιράνων

Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Αλυτρωτική συλλογή λίθων, στην ανακαινισμένη κεντρική πλατεία των Τιράνων, από τις γύρω χώρες επέλεξαν να κάνουν, συμβολικά, κύκλοι της Αλβανίας υψώνοντας μ΄αυτούς τείχος και μειώνοντας τις δυνατότητες της χώρας για ένα γρήγορο βηματισμό προς το μέλλον. Η στρέβλωση της ιστορικής πραγματικότητας και οι διεκδικήσεις που συνεπάγεται η παρωχημένη και επικίνδυνη αυτή τακτική, απομακρύνει την προοπτική αλλαγής κλίματος στα Βαλκάνια και υποδαυλίζει εθνικισμούς και πάθη που δεν συμβάλλουν στη σταθερότητα που τόσο έχει ανάγκη η περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης.

Το Ποτάμι καλεί τον λαό και τις πολιτικές δυνάμεις της γειτονικής χώρας να στρέψουν την πλάτη σ' όσους δεν εννοούν να εργασtούν για την ειρηνική συνύπαρξη, τη συνεργασία και τη διαρκή σταθερότητα στην περιοχή και να αναλάβουν, μαζί με τις πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας, μια μακρά εκστρατεία αμοιβαίας προσέγγισης μακρυά από κάθε έννοια αντιπαράθεσης και σύγκρουσης. Το επιβάλλει το συμφέρον και των δύο λαών.

Σχετικά