25 Μάιος, 2016

Το Ποτάμι για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Τομέας Οικονομικών

Το Ποτάμι καλεί τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών να αφουγκραστούν επιτέλους τις αγωνιώδεις εκκλήσεις των φορέων των οικονομολόγων, των φοροτεχνικών-λογιστών και των επιχειρήσεων και να δώσει άμεση λύση στο θέμα της εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν.4308/2014).

Η παραδοσιακή επιρροή των διαφόρων lobby στα ελληνικά υπουργεία έχει βρει απεικόνιση στην υιοθέτηση, χωρίς επεξεργασία και προετοιμασία, των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων των ελληνικών επιχειρήσεων. Ήδη από το φθινόπωρο του 2014 έγινε εισαγωγή στην ελληνική νομοθεσία παρά την αντίθεση έκφραση των συλλογικών φορέων οικονομολόγων και επιχειρήσεων. Στην συνέχεια οι πρωτεργάτες της εισαγωγής, διά της παροχής καθησυχαστικών διαβεβαιώσεων προσπάθησαν να «υπνωτίσουν» τους μελλοντικούς χρήστες για τα βάρη που τα Ε.Λ.Π. επέφεραν σε χρόνο και χρήμα στις επιχειρήσεις.

Οι φορείς του κλάδου, Οικονομικό Επιμελητήριο και λοιποί, έχουν ζητήσει ήδη από τον Οκτώβριο του 2015 λύσεις στο θέμα αυτό από τα παραπάνω υπουργεία. Εντούτοις και παρά την ελπίδα που δημιουργήθηκε από την εισαγωγή νομοσχεδίου για διαβούλευση τον Φεβρουάριο του 2016 για παράταση των υποχρεώσεων έως τον Οκτώβριο του 2016 εντούτοις δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτή τη στιγμή όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα λογιστήρια τους είναι εγκλωβισμένα από την αναβλητική τακτική των υπουργείων να μην δίνουν λύσεις στα θέματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή των Ε.Λ.Π.

Καλούμε το Υπουργείο Ανάπτυξης, έστω την τελευταία στιγμή, να δώσει λύση στο θέμα.