26 Σεπτεμβρίου, 2019

Το παζλ

Σταύρος Μ. Θεοδωράκης

Συχνά με απασχολεί το τριπλό ερώτημα:

Ποια είναι η πραγματική κατάσταση της Χώρας;

Ποιος ξέρει την πραγματική κατάσταση της Χώρας;

Ποιος θα έπρεπε να ξέρει την πραγματική κατάσταση της Χώρας;

Δεν βρίσκω απαντήσεις.

Προσπαθώ λοιπόν να συνθέσω την γενική εικόνα της πραγματικότητάς μας συσχετίζοντας πληροφορίες, γεγονότα, καταστάσεις και στοιχεία.

Προσπαθώ δηλαδή να συνθέσω το πάζλ που απεικονίζει την πραγματική κατάσταση της Χώρας, όποτε και όσο το καταφέρνω η εικόνα με τρομάζει.

Λίγα μόνο κομμάτια αυτού του πάζλ, η κατάσταση του στρατεύματος και των σωμάτων ασφαλείας, η κατάσταση του συστήματος υγείας και του συστήματος εκπαίδευσης, η κατάσταση των θεσμών και του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, η κατάσταση των δημοσίων κτιρίων και του δημόσιου χώρου, η κατάσταση της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος, η κατάσταση της δημόσιας διοίκησης και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, …….

Ένα μικρό κομμάτι αυτού του πάζλ είναι βέβαια και τα χρέη μας, εδώ επιχειρώ μία ερασιτεχνική καταγραφή τους.

Πόσα λοιπόν είναι τα χρέη μας, ημών των Ελλήνων, τα χρηματικά ποσά δηλαδή που έχουμε υποχρέωση οι Έλληνες να πληρώσουμε για όσα αγοράσαμε (υπηρεσίες και αγαθά) ή να επιστρέψουμε για όσα δανειστήκαμε.

Ας κάνουμε μια προσπάθεια, μη ειδικού είναι αλήθεια, να υπολογίσουμε χρέη μας, δυστυχώς ο κατάλογος δεν είναι βραχύς.

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης 334,57 δις € [1], [2]

Ενδοκυβερνητικό χρέος 25,00 δις € [3]

Ιδιωτικό χρέος προς ΔΟΥ 104,36 δις € [4]

Ιδιωτικό χρέος προς τελωνεία 5,35 δις € [4]

Τόκοι και προσαυξήσεις 81,00 δις € [4] €

Οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία 34,35 δις € [5]

Οφειλές προς ΔΕΗ 2,70 δις € [6]

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τραπεζικό σύστημα 81,80 δις € [7]

Εξυπηρετούμενα δάνεια στο τραπεζικό σύστημα 100,00 δις € [7]

Αν είστε τολμηροί προσπαθήστε να τα αθροίσετε, εγώ το τόλμησα 769,13 δις €, και ολογράφως 769.130.000.000 €. Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 400% του σημερινού ΑΕΠ της Χώρας.

Χρωστάμε τέσσερεις φορές το ετήσιο μέγεθος της οικονομίας μας

Ξέρω θα σκεφτούν κάποιοι πως αθροίζω ανομοιογενή ποσά και βγάζω αυθαίρετα συμπεράσματα, ας κάνουν τους δικούς τους περισσότερο αισιόδοξους υπολογισμούς τα στοιχεία υπάρχουν.

Έτσι έχουν τα πράγματα με τα χρέη μας και αυτό δεν είναι παρά ένα μόνο κομμάτι του παζλ της γενικής κατάστασης της Χώρας.

Ελπίζω και εύχομαι το πολιτικό σύστημα να μας διαφωτίσει, 2.287.922,35 € κρατική χρηματοδότηση έλαβαν το 2019 τα πολιτικά κόμματα για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς.

Ελπίζω και εύχομαι να υπάρχει η κρατική δομή που έχει συμπληρωμένο το όλον πάζλ και πως η Χώρα δεν περπατά στα τυφλά.

[1] Χρέος γενικής κυβέρνησης είναι το χρέος που δημιουργείται όταν οι κυβερνητικές δαπάνες είναι περισσότερες από τα κυβερνητικά έσοδα.

[2] Στοιχεία έτους 2018, πηγή EUROSTAT.

[3] Ως ενδοκυβερνητικό χρέος ορίζονται οι καταθέσεις του δημόσιου τομέα στην Τράπεζα Ελλάδος, ανέρχεται περίπου σε 25 – 30 δις.

[4] Την 31/12/2018, πηγή: ΑΑΔΕ.

[5] 9ος/2018, πηγή : ΚΕΑΟ.

[6] 6ος/2019, πηγή: ΔΕΗ

[7] 8ος/2019, Δελτίο Νο. 187, Τράπεζα Ελλάδος.

EUROSTAT: η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο καθήκον της είναι η συλλογή και δημοσίευση στοιχείων που αφορούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΑΔΕ: η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είναι ανεξάρτητη αρχή επιφορτισμένη με την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

ΚΕΑΟ: το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

ΑΕΠ: το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, είναι η αξία όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει η οικονομία μας σε διάστημα ενός έτους.

ΠΗΓΗ: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ