16 Μαρτίου, 2017

«Το Υπουργείο Παιδείας να μην κλείσει τις «πόρτες», για να ανοίξει τα «παράθυρα»

Γιώργος Μαυρωτάς

Δύο μήνες πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις ανακοινώθηκε ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε σχολές υψηλής ζήτησης οι θέσεις μειώθηκαν, με το Υπουργείο Παιδείας να ακολουθεί προφανώς ένα πάγιο αίτημα των αρχών των ΑΕΙ τα οποία υπό το βάρος και της συνεχούς μείωσης της χρηματοδότησης έχουν πλέον φτάσει στα όριά τους, και με μεγάλη προσπάθεια διατηρούν υψηλά επίπεδα ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Σχετικά με αυτήν την κίνηση του Υπουργείου Παιδείας, υπάρχουν δύο ενστάσεις:

  • Δεν πρέπει να ανακοινώνεται αυτή η περικοπή θέσεων μόλις 2 μήνες πριν τις εξετάσεις, απογοητεύοντας χιλιάδες παιδιά που στοχεύουν σε αυτές τις σχολές, καθότι βλέπουν τις πιθανότητές τους να ψαλιδίζονται.
  • Δεν πρέπει η μείωση αυτή να είναι το αντίδωρο προς τα Πανεπιστημιακά τμήματα υψηλής ζήτησης τα οποία δέχθηκαν μεγάλο όγκο μετεγγραφών και φέτος, πολλές εκ των οποίων «κατ’ εξαίρεση». Αν η μείωση των θέσεων των εισακτέων είναι το αντάλλαγμα για να μην φέρνουν αντιρρήσεις οι πανεπιστημιακές αρχές σε αθρόες μετεγγραφές εκ των υστέρων, τότε πλήττεται η αξιοκρατία και η ίση μεταχείριση των διαγωνιζομένων φοιτητών.
  • Το Ποτάμι θα παρακολουθεί το ευαίσθητο αυτό θέμα και θα αναδεικνύει τυχόν ζητήματα και παρεκκλίσεις από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.