51. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισμό

 • Το Ποτάμι προτείνει την κατάρτιση ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό με βάθος υλοποίησης δέκα ετών (2015-2025) και δύο κεντρικούς στρατηγικούς στόχους: την ποιοτική αναβάθμιση υπηρεσιών και προϊόντων και την επέκταση της τουριστικής περιόδου.
 • Η Ελλάδα ως φυσικό περιβάλλον και πολιτιστική κιβωτός είναι ένα μεγάλο σύνολο μοναδικών προορισμών. Μόνο που αυτό δεν αρκεί, για να έχουμε τα μέγιστα δυνατά οφέλη ως χώρα και ως οικονομία. Απαιτείται η προβολή του τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό και η ενίσχυση των προξενικών αρχών για καλύτερη εξυπηρέτηση του τουριστών στις χώρες τους.
 • Ο επανασχεδιασμός της πολιτικής στον τουρισμό πρέπει να εστιάζει στην ποιότητα των υπηρεσιών και στη ποικιλομορφία των προϊόντων και των προορισμών σε ετήσια βάση και να προέλθει από τις παραγωγικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στην τουριστική βιομηχανία, της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων εργαζομένων του τομέα, συνεταιρισμών, επιμελητηρίων και περιβαλλοντικών οργανώσεων τις οποίες θα συντονίζει το υπουργείο Τουρισμού. Η διαδικασία πρέπει να εξειδικεύεται σε κάθε περιφέρεια και κάθε νομό.
 • Η επέκταση της τουριστικής περιόδου και ο χειμερινός τουρισμός πρέπει να σχεδιαστούν σε πενταετή ορίζοντα με επιθετική τιμολογιακή πολιτική και στόχο να ανέλθει στο το 1/3 των συνολικών ετήσιων διανυκτερεύσεων και εσόδων.

52. Ανάπτυξη ποιοτικού και θεματικού τουρισμού

 • Κύρια στόχευση μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού «του μέτρου», στον αντίποδα του κορεσμένου μαζικού τουρισμού χαμηλού κόστους. Ο θεματικός τουρισμός μπορεί να εκμεταλλευτεί τα σημαντικά πλεονεκτήματα της χώρας.
 • Για την προώθηση του ναυτικού τουρισμού, θέλουμε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πενήντα μικρών και μεγάλων μαρινών με ενιαίες προδιαγραφές υψηλής ποιότητας, με αναβάθμιση των μαρινών που ήδη υπάρχουν και με κατασκευή νέων.
 • Για την προώθηση του ιατρικού τουρισμού προτείνουμε το σχεδιασμό μιας διαφημιστικής καμπάνιας που θα προβάλλει την υψηλή τεχνογνωσία των Ελλήνων ιατρών, την υψηλή ποιότητα των υποδομών και τις ανταγωνιστικές τιμές των ιατρικών υπηρεσιών στη χώρα μας.
 • Για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (πεζοπορία, αναρρίχηση, ορειβασία, κατάβαση φαραγγιών, ποδηλασία, καταδύσεις, αεραθλητισμός) προτείνουμε να συσταθεί Συντονιστικό Γραφείο Εναλλακτικών Mορφών Τουρισμού, το οποίο θα υπάγεται στο υπουργείο Τουρισμού και θα θεσπίσει τις προδιαγραφές για τα έργα υποδομής που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη αυτών των μορφών τουρισμού, θα αναθέσει σε ειδικούς την εκπόνηση μελετών και θα εποπτεύει την υλοποίηση των έργων υποδομής, τη συντήρηση και τη διαχείρισή τους.
 • Υποστηρίζουμε τη δημιουργία Εθνικών Αναρριχητικών Πάρκων (Κάλυμνος, Μετέωρα, Λακωνία) ταυτόχρονα με εκτεταμένα δίκτυα σηματοδοτημένων μονοπατιών, ως δραστηριότητα συμπληρωματική της αναρρίχησης.

53. Τουριστικές επενδύσεις

 • Η χώρα έχει τεράστια περιθώρια νέων στοχευμένων τουριστικών επενδύσεων με βάση ένα πανελλαδικό χωροταξικό σχεδιασμό. Σε αυτές πρέπει να περιληφθεί η προσέλκυση διεθνών ξενοδοχειακών οργανισμών υψηλού επιπέδου και η οργανωμένη δόμηση συγκροτημάτων κατοικιών υψηλής αξίας για αγορά ή μακροχρόνια μίσθωση.
 • Οι τουριστικές υποδομές πρέπει να απογραφούν εξονυχιστικά. Η παρανομία, η παραοικονομία και η μαύρη εργασία υπονομεύουν την προσπάθεια μας και η αντιμετώπισή τους είναι ζωτικής σημασίας.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com