73. Πολιτική για τον πολιτισμό

 • Θεμελιώνουμε ένα νέο Υπουργείο Πολιτισμού που θα αφουγκράζεται το παλαιό αλλά θα συνδιαλέγεται με το νέο, αναδεικνύοντας σύγχρονες ιδέες, τάσεις και προβληματισμούς
  Η πολιτική του νέου ΥΠ.ΠΟ θα πρέπει να αποσκοπεί στην ποιότητα ζωής, στην διαφύλαξη και ανάδειξη της τεράστιας κληρονομιάς αλλά και στην σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή, στην προστασία και προβολή της τέχνης, σε όλες της τις μορφές, καθώς και την πρόσβαση όλων σε αυτήν.
 • Η πολιτική για τον πολιτισμό θα πρέπει να βρίσκεται σε άμεση σχέση με την παιδεία. Πολιτισμός χωρίς παιδεία δεν υπάρχει όπως δεν υπάρχει και παιδεία χωρίς πολιτισμό. Η δια βίου μόρφωση των πολιτών περνάει μέσα από τον πολιτισμό και το άμεσο παράγωγό του την τέχνη.
  Η πολιτική για τον πολιτισμό μπορεί και πρέπει να ενισχύσει την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη και να αναδείξει την εικόνα της Ελλάδας στον κόσμο.

74. Ανεξάρτητο Συμβούλιο Τεχνών

 • Προτείνεται η σύσταση ενός ανεξάρτητου Συμβουλίου Τεχνών το οποίο θα αποτελείται από προσωπικότητες προερχόμενες από την παιδεία, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θα συμβάλει στη χάραξη της πολιτιστικής πολιτικής μέσα από την τοποθέτηση καλλιτεχνικών διευθυντών σε φορείς και οργανισμούς μετά από αξιολόγηση των κατατεθειμένων προγραμμάτων από τους υποψηφίους, θα προτείνει την δημιουργία νέων φορέων εκεί που κρίνει απαραίτητο ή την κατάργηση άλλων. Θα αξιολογεί τις προτάσεις κάθε ιδιωτικού φορέα που θα ζητάει την κρατική ενίσχυση και θα συμβάλλει στην ενθάρρυνση του πολιτιστικού διαλόγου εντός και εκτός της χώρας. Επίσης θα ενεργεί σαν φορέας συνεχούς αξιολόγησης των κρατικών πολιτιστικών οργανισμών.

75. Απάλειψη του κομματισμού στους καλλιτεχνικούς φορείς

 • Πλήρης αποσύνδεση του κάθε καλλιτεχνικού οργανισμού με τα κόμματα. Οι εργαζόμενοι και οι καλλιτεχνικοί διευθυντές στους φορείς θα πρέπει να επιλέγονται με καθαρά αξιοκρατικά κριτήρια και όχι με κομματικά. Το προτεινόμενο συμβούλιο τεχνών θα παίζει αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή των διευθυντών. Βεβαίως υποστηρίζουμε τους ισχυρούς καλλιτεχνικούς διευθυντές που θα μπορούν με την καλλιτεχνική τους προσωπικότητα να διαμορφώσουν και την διακριτή ταυτότητα του οργανισμού που διοικούν, όμως θα πρέπει να βρίσκονται υπό συνεχή αξιολόγηση. Η ανάκληση θα πρέπει να αποτελεί μια δυνατότητα σε περίπτωση επανειλημμένης ή συνεχούς αναποτελεσματικότητας.

76. Μετατροπή των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ σε μικρά και ευέλικτα εθνικά θέατρα.

 • Εδώ και καιρό τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ έχουν απαξιωθεί. Ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της πολιτιστικής αποκέντρωσης έπεσε σε πλήρη ανυποληψία. Δημοτικοί άρχοντες και τοπικοί παράγοντες χρησιμοποίησαν τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για το βόλεμα ημετέρων. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
 • Προτείνουμε την μετατροπή των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ σε ευέλικτα εθνικά θέατρα με χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΠΟ και φυσικά αυτοχρηματοδότηση από εισιτήρια και χορηγίες. Η αξιολόγηση τους θα γίνεται από το συμβούλιο τεχνών. Στόχος τους θα είναι η συνεχής καλλιέργεια του κοινού μέσα από θεατρικές παραστάσεις αλλά και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου. Η προβολή και η παρουσίαση του έργου τους τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο, αλλά και η επιδίωξη της παρουσίας τους σε φεστιβάλ του εξωτερικού. Βασική προϋπόθεση της λειτουργίας τους θα είναι η παρουσίαση μιας τουλάχιστον παράστασής τους στα άλλα εθνικά θέατρα. Με τον τρόπο αυτό θα πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των παρουσιαζόμενων παραστάσεων σε κάθε ένα από αυτά, με εμφανές το πνευματικό κέρδος του κοινού.

77. Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Θεάτρου, Κινηματογράφου και Χορού στο πλαίσιο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

 • Πρόκειται για σχολή καθαρά καλλιτεχνικής εκπαίδευσης όπως η Σχολή Καλών Τεχνών. Η Ελλάδα υπολείπεται των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών σε αμιγώς καλλιτεχνική εκπαίδευση σε ότι αφορά στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στον χορό. Στο πλαίσιο αυτής της σχολής θα ιδρυθεί και σχολή σκηνοθεσίας θεάτρου που αποτελεί πάγιο αίτημα των σκηνοθετών θεάτρου. Η τέχνη στο σύνολό της εδραιώνει και εξελίσσει την δημοκρατία. Η τέχνη είναι ένας αναμφισβήτητος φορέας πολιτισμού. Οι νέοι καλλιτέχνες πρέπει να έχουν μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση ούτως ώστε να υπηρετήσουν το υψηλό τους λειτούργημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η χώρα μας έχει τις προδιαγραφές να δημιουργήσει υψηλότατου επιπέδου καλλιτεχνική εκπαίδευση.

78. Φεστιβάλ και πολιτιστική εξωστρέφεια.

 • Δημιουργία ενός διεθνούς φεστιβάλ αρχαίου δράματος στην Επίδαυρο, υπό το Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. Ελληνικές και ξένες παραστάσεις αρχαίου δράματος,  συμπόσια και συνέδρια με θέμα το αρχαίο δράμα, εργαστήρια ηθοποιών και σκηνοθετών μπορεί να καταστήσουν την Επίδαυρο, τους καλοκαιρινούς μήνες,  διεθνές κέντρο. Με αυτήν την λογική το συμβούλιο τεχνών θα υποδείξει και άλλα θεματικά διεθνή φεστιβάλ που θα ενθαρρύνουν την εξωστρέφεια και θα βοηθήσουν την προβολή και την αναβάθμιση του τουρισμού, με άμεσα οφέλη στην οικονομία.
 • Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον τομέα των συνεργασιών με φορείς του εξωτερικού, την προαγωγή εκθέσεων, παραστάσεων, λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων εκτός των συνόρων καθώς και την δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου που θα ενθαρρύνει την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και άλλων καλλιτεχνικών εγχειρημάτων στη χώρα τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους
 • Ο πολιτισμός πρέπει να ενταχθεί στην επενδυτική πολιτική της χώρας. Πρέπει να δοθούν τα κίνητρα ώστε να αναβιώσει ο θεσμός των χορηγιών. Οι χορηγοί, μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομική υποστήριξη μεγάλων πολιτιστικών δράσεων.

79. Σύνδεση του πολιτισμού με την παιδεία.

 • Θέλουμε έναν πολιτισμό δεμένο με την παιδεία και την αγωγή του πολίτη. Σε μια ανεπτυγμένη κοινωνία η παιδεία πρέπει να δίνει έμφαση στην αισθητική διαπαιδαγώγηση του ατόμου. Ένας ευαίσθητος στο επίπεδο της αισθητικής πολίτης, αποτελεί έναν εν δυνάμει δημιουργό ενός καλύτερου κόσμου. Η προστασία της φύσης και των ζώων, η υπεράσπιση των κανόνων που αφορούν στην κοινή διαβίωση και η βελτίωση στον τομέα εξέλιξης των πόλεων αποτελούν κύριους στόχους της παιδείας που συμπλέει με την αισθητική και τον πολιτισμό.
 • Η τέχνη συμβάλλει στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών, την κατανόηση του κόσμου, της ιστορίας, της παράδοσης αλλά και του διαφορετικού, στην ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης, της προσωπικής έκφρασης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.
 • Το Ποτάμι υποστηρίζει ότι η πρόσβαση στην τέχνη και τη γνώση είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε παιδιού. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε όλες τις βαθμίδες να εμπλουτιστεί με κατάλληλες εμπειρίες πολιτισμού μέσα από συμπράξεις εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων. Επιζητούμε την ενίσχυση και στήριξη πολιτιστικών φορέων που επιθυμούν να αναπτύξουν προγράμματα ειδικά για παιδιά και νέους.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com