91. Οι φυλακές να μετατραπούν σε εργαστήρια σωφρονισμού

  • Σκοπός της ποινής, εκτός από την απονομή δικαιοσύνης, δεν είναι η εκδίκηση αλλά ο σωφρονισμός. Κι όμως, στο περιβάλλον των φυλακών που έχει διαμορφωθεί, η έννοια αυτή είναι απούσα. Ο σωφρονισμός πρέπει να οριστεί ως μετρήσιμη και αξιολογήσιμη αξία.
  • Το περιβάλλον των φυλακών πρέπει να αναπροσαρμοστεί με στόχο την παραγωγική αξιοποίηση του χρόνου εγκλεισμού, αλλά και την προετοιμασία των κρατουμένων για την επανένταξη τους στην κοινωνία.
  • Επείγει η αποσυμφόρηση των φυλακών. Οι εναλλακτικές μορφές έκτισης ποινής, η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη (με ικανοποίηση του θύματος από το θύτη και αποφυγή της δίκης όπως εφαρμόζεται σε χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης) και η ευρύτερη εφαρμογή της Επιμέλειας Κοινωνικής Αρωγής (ο κρατούμενος αφήνεται ελεύθερος με αναστολή ενώ επιτελεί κοινωνική εργασία υπό την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επόπτη) θα οδηγήσουν σε αποσυμφόρηση και αλλαγή της φιλοσοφίας απονομής της ποινής.

92. Οι αγροτικές φυλακές να γίνουν ολοκληρωμένα αγροκτήματα

  • Εκσυγχρονίζοντας τα αγροκτήματα των αγροτικών φυλακών, όπως αυτά της Κασσάνδρας, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, μπορούμε να προχωρήσουμε σε παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με καινοτόμες τεχνικές καλλιέργειες. Αυτό σημαίνει οικονομική αυτονομία, κάλυψη αναγκών των κρατουμένων με ποιοτικά τρόφιμα, εκπαίδευση των κρατουμένων στις τεχνικές και πιο εύκολη επανένταξη. Παράλληλα, με τη συμμετοχή φοιτητών των Γεωπονικών Σχολών και άνεργων γεωπόνων θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη αγροτική φυλακή οικονομικά αυτόνομη, που θα εξυπηρετεί πολλαπλούς κοινωνικούς στόχους.
  • Όλα τα προϊόντα που προορίζονται για πώληση εκτός φυλακών στις αγορές πρέπει να είναι μεταποιημένα και συσκευασμένα, ώστε να περιέχουν το δυνατόν υψηλότερη προστιθέμενη αξία και επίσης να είναι πιστοποιημένης υψηλής ποιότητας, δηλαδή βιολογικά ή τουλάχιστον ολοκληρωμένης διαχείρισης (Agro, Global gap) ώστε να πετυχαίνουν τις καλύτερες δυνατές τιμές.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com