59. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

 • Μειώνοντας τις εισφορές ενθαρρύνονται οι προσλήψεις, γίνεται ασύμφορη η μαύρη εργασία, στηρίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
 • Υψηλές ασφαλιστικές ασφαλιστικές εισφορές δεν σημαίνουν αναγκαστικά περισσότερα έσοδα για τα ταμεία. Η έμφαση πρέπει να μετατοπιστεί στην είσπραξη των εισφορών, καθώς και στην χρηστή τους διαχείριση.
 • Η σταδιακή περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να προηγηθεί κάθε φορολογικής ελάφρυνσης με άμεση προτεραιότητα τους αυτοαπασχολούμενους, που θα πληρώνουν με βάση τα εισοδήματά τους και όχι με κατά κεφαλήν εισφορές.
 • Οι διαδικασίες πρέπει να απλουστευθούν και η γραφειοκρατία να περιοριστεί στο ελάχιστο: Ένα ενιαίο κέντρο είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών όλων των ταμείων.

60. Κοινωνική ασφάλιση

 • Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό απαιτούν ειλικρίνεια και συναίνεση από το πολιτικό σύστημα και τα συνδικάτα. Η λύση πρέπει να έχει προοπτική 20ετίας. Η χρόνια δημαγωγία είναι μια από τις αιτίες του σημερινού αδιεξόδου.
 • Είμαστε υπέρ ενός Ενιαίου συστήματος συντάξεων. Θέλουμε ίδιους
  κανόνες για όλους, χωρίς προνόμια και εξαιρέσεις.
 • Το σύστημα θα πρέπει να έχει ως βάση την ανταπόδοση των εισφορών του ασφαλιστικού βίου κάθε ασφαλισμένου, όταν αυτός αποσυρθεί ή βρεθεί σε εργασιακή ανικανότητα.
 • Πλήρως ανταποδοτική αναλογική σύνταξη, χρηματοδοτούμενη μόνον από ασφαλιστικές εισφορές (κράτους, ασφαλισμένων και εργοδοτών) χωρίς «κοινωνικούς πόρους». Πλήρως ανταποδοτική επικουρική χρηματοδοτούμενη από εργοδότες και εργαζόμενους.
 • Στοχευμένη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών με άμεση αρχή από τους αυτοαπασχολούμενους που πρέπει να πληρώνουν με βάση τα εισοδήματά τους και όχι με κατά κεφαλήν εισφορές.
 • Να πολεμηθεί η αδήλωτη, ανασφάλιστη και απροστάτευτη εργασία. Οι έλεγχοι για την μαύρη εργασία να είναι εντατικοί και συνεχείς και να αξιοποιούν κάθε τεχνολογικό μέσο. Η συμβολή του συνδικαλιστικού κινήματος στην αντιμετώπιση της μαύρης εργασίας μπορεί να είναι μεγάλη και πρέπει να θεσμοθετηθεί.

61. Συνδικαλισμός για τους εργαζομένους, όχι για τα κόμματα

 • Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις όχι απλώς πρόσκεινται, αλλά υπόκεινται στα κόμματα. Δεν εκφράζουν γνήσια τους εργαζόμενους, αλλά τα κόμματα. Αυτά υπαγορεύουν στα συνδικάτα την πολιτική τους. Για να σταματήσει αυτή η στρέβλωση, πρέπει οι συνδικαλιστικές ενώσεις να ανεξαρτητοποιηθούν από την κομματοκρατία. Μόνο τότε θα υπερασπίζονται τα συμφέροντα των μελών τους και όχι αυτά των κομμάτων και των αρχισυνδικαλιστών.
 • Διεύρυνση των δικαιωμάτων της βάσης και περικοπή των προνομίων της συνδικαλιστικής κορυφής.
 • Oι οικονομικές συναλλαγές των συνδικάτων πρέπει να είναι διαφανείς, ανοιχτές σε οποιονδήποτε έλεγχο.
 • Για να δημιουργηθούν αντιπροσωπευτικά σωματεία σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις χρειάζονται κίνητρα και αντικίνητρα στους εργοδότες και προστασία των συνδικαλιστών.
 • Η ύπαρξη αντιπροσωπευτικού σωματείου και συλλογικής σύμβασης να συνδέεται με έκπτωση στις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη.
 • Οι προσφυγές σε απολύσεις συνδικαλιστών να εκδικάζονται γρήγορα, και η επιθεώρηση εργασίας να εντείνει τους ελέγχους σε τέτοιες περιπτώσεις.

62. Συλλογικές συμβάσεις σε νέα βάση

 • Πρέπει να συναφθούν ξανά συμβάσεις, σε κεντρικό επίπεδο, για τη ρύθμιση θεμάτων εθνικής κλίμακας όπως η διαρκής επιμόρφωση των εργαζομένων, αλλαγές στο καθεστώς των απολύσεων, το ύψος των αποζημιώσεων, η ασφάλιση της ανεργίας.
 • Για επιχειρήσεις που έχουν πάνω από πενήντα εργαζόμενους, κύρια μορφή συλλογικής διαπραγμάτευσης είναι οι επιχειρησιακές συμβάσεις με πραγματικά αντιπροσωπευτικά σωματεία. Αυτές θα υπερισχύουν των κλαδικών και των ομοιοεπαγγελματικών. Έτσι, οι πιο παραγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να δώσουν περισσότερα, αυτές που είναι σε φάση επέκτασης μπορούν να κάνουν πιο μακροχρόνιο προγραμματισμό, ενώ οι λιγότερο παραγωγικές να επιβιώσουν χάρη σε ανεκτές εισφορές.
 • Καθιέρωση ενιαίας σύμβασης, όπου η προστασία του εργαζόμενου αυξάνεται γραμμικά με τον χρόνο απασχόλησης, και δεν υπάρχει διάκριση ορισμένου και αορίστου χρόνου.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com