23. Η δικαιοσύνη να είναι τυφλή, όχι αργή

 • Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή Δικαιοσύνης αποτελούν σοβαρό αντικίνητρο για επενδύσεις στη χώρα. Οι εκκρεμείς υποθέσεις υπερβαίνουν το 1.000.000, μόνο στα ποινικά δικαστήρια. Κι όμως διαθέτουμε 30 δικαστές ανά 100.000 κατοίκους, ενώ η Γαλλία 12 και η Ιταλία 11. Όμως, υστερούμε στη μηχανογράφηση και την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Το πρόγραμμα μηχανογράφησης των δικαστηρίων ξεκίνησε μόλις το 2012 και δεν ολοκληρώθηκε. Επείγει η ολοκλήρωση του έργου, καθώς και η διοικητική αναδιοργάνωση των δικαστηρίων. Η ενίσχυση του προσωπικού με καταρτισμένα στελέχη θα συμβάλει σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων και της Δικαιοσύνης. Είναι απαραίτητη η ίδρυση ειδικής υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου για το Δικαστικό Σώμα, ανεξάρτητης από πολιτικές παρεμβάσεις.
 • Η δωροδοκία δικαστή πρέπει να είναι πάντα κακούργημα και πάντα να τιμωρείται με κάθειρξη χωρίς δικαίωμα εξαγοράς.
 • Η αξιολόγηση της δικαιοσύνης και των δικαστών δεν μπορεί να είναι αντικείμενο μόνο του δικαστικού κλάδου. Οι Έλληνες πολίτες και οι φορείς που τους εκπροσωπούν πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση της δικαιοσύνης και των δικαστών είτε μέσω δικαστικών συμβουλίων είτε μέσω της βουλής.

24. Εξωδικαστική επίλυση και επιτάχυνση

 • Οι εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης των διαφορών σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις πρέπει να ενθαρρυνθούν με την παροχή κινήτρων σε δικηγόρους και διαδίκους. Έτσι, παράλληλα με την ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης και της θεσμοθέτησης χρήσης ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων θα αποσυμφορηθούν τα Δικαστήρια. Σήμερα, η εισαγωγή μιας εμπορικής ή αστικής υπόθεσης συνεπάγεται την πρωτόδικη εκδίκασή της σε 500 ημέρες, έναντι 200 που ήταν το 2010.
 • Η ομαδοποίηση υποθέσεων καθώς και η επέκταση και ενίσχυση της «πιλοτικής δίκης» που επιτρέπει την ομαδοποίηση των υποθέσεων και τη γρήγορη εκδίκασή τους, είναι μέτρα που συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση.

25. Σύμφωνο συμβίωσης για όλους

 • Σε ό,τι αφορά στο σεβασμό των δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών, το Ποτάμι υποστηρίζει ξεκάθαρα, ότι η χώρα μας οφείλει να εναρμονιστεί πλήρως με τις πρακτικές της δυτικής Ευρώπης και τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Γι’ αυτό και θέλουμε την αναγνώριση για όλα τα ζευγάρια, ανεξαρτήτως φύλου του δικαιώματος σε σύμφωνο συμβίωσης που να καλύπτει απολύτως τα συμβαλλόμενα μέρα σε ζητήματα ασφάλισης, κληρονομιάς, νομικής αναγνώρισης, κ.λπ.. Η επέκταση του δικαιώματος αυτού στα ομόφυλα ζευγάρια δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε αλλαγή στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ετερόφυλων ζευγαριών.

26. Ανθρώπινα δικαιώματα

 • Η τήρηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι αδιαπραγμάτευτη. Η δημοκρατία παύει να είναι δημοκρατία αν θέσει όρια στην ελευθερία λόγου και έκφρασης. Τα όρια μπαίνουν στις πράξεις. Όσο ανεκτικοί πρέπει να είμαστε απέναντι στην έκφραση λόγου, τόσο αυστηροί πρέπει να γίνουμε στην παράνομη πράξη.
 • Η χώρα μας υστερεί απελπιστικά στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια νοσήματα. Το Ποτάμι θεωρεί επείγουσα ανάγκη τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας στις μεταφορές, στο φυσικό περιβάλλον και σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας για τα άτομα αυτά.
 • Θέλουμε ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητης διαβίωσης, απασχόλησης, εκπαίδευσης και στέγασης, καταπολέμηση της αδιαφορίας, της προκατάληψης και της παραβίασης των δικαιωμάτων των ασθενών.
 • Ο ηθικός πλουραλισμός αποτελεί βασική αρχή για τις σύγχρονες δημοκρατίες.
 • Η Πολιτεία οφείλει να οργανώσει ενημερωτική εκστρατεία για την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων, κοινωνικών, φυλετικών, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου κ.ά., που προσβάλλουν τον πολιτισμό μας.
 • Σε σύγχρονα ηθικά ζητήματα όπως είναι η ευθανασία -παθητική και ενεργητική- και η καύση των νεκρών, πρέπει να ακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή πρακτική.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com