80. Αθλητισμός για όλους

* πρόταση προς διαβούλευση για το NEW deal στον αθλητισμό | από τον πολιτικό υπεύθυνο του τομέα, Πάνο Μπιτσαξή

  • Ο αθλητισμός είναι βασικό κοινωνικό αγαθό που αφορά όλες τις ηλικίες και όλες τις τάξεις της κοινωνίας. To Ποτάμι πιστεύει ότι κριτήριο μιας χώρας δεν είναι τόσο ο πίνακας μεταλλίων των Ολυμπιακών Αγώνων, όσο το ποσοστό του πληθυσμού της που ασχολείται περισσότερο ή λιγότερο συστηματικά με τον αθλητισμό. Ωστόσο, ο υψηλός αθλητισμός και η ενασχόληση της κοινωνίας με τον αθλητισμό, είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία που το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Καθ’ ότι όμως η «πίτα» είναι συγκεκριμένη, πρέπει να υπάρχει σωστή αναλογία στην κατανομή των πόρων.
  • Κάθε ευρώ που πηγαίνει στον αθλητισμό πρέπει να πιάνει τόπο και όχι να καταλήγει σε σωματεία σφραγίδες, άχρηστες εγκαταστάσεις ή «φουσκωμένα» διοικητικά έξοδα. Κάθε ευρώ που δίνουμε στον αθλητισμό είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση κι όχι έξοδο. Σκοπός μας ως κοινωνία πρέπει να είναι η αύξηση του αθλητισμού που κάνουμε σε σχέση με αυτόν που «καταναλώνουμε».
  • Καθορισμός μέγιστου αριθμού θητειών στην προεδρία των αθλητικών ομοσπονδιών (δύο ή το πολύ τρεις θητείες). Νοικοκύρεμα, λογοδοσία ομοσπονδιών, απεγκλωβισμός από κομματικές εξαρτήσεις. Αξιολόγηση και στήριξη των υγιών σωματείων που προσφέρουν αθλητικό έργο και είναι τα ουσιαστικά τα κύτταρα του ελληνικού αθλητισμού. Χρηματοδοτήσεις με αντικειμενικά, μετρήσιμα και επαληθεύσιμα κριτήρια. Κίνητρα για συγχωνεύσεις γειτονικών σωματείων.
  • Να στρέψουμε το βλέμμα στην αξιοποίηση του αθλητικού τουρισμού που έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com