93. Συμβούλιο Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής

 • Ορισμός μόνιμου Υφυπουργού Άμυνας, προερχόμενου από τις Ε.Δ., με αρμοδιότητες που αφορούν σε ζητήματα, που απαιτούν μακροχρόνιο σχεδιασμό και συνέχεια.
 • Θέσπιση «Συμβουλίου Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής» με τους κατά τεκμήριο καλύτερους απόστρατους Αξιωματικούς, ήτοι τους τελευταίους απελθόντες 4-5 αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και 2-3 από το κάθε ΓΕ ήτοι Γενικό Επιτελείο Στρατού, Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας, στο οποίο θα συμμετέχουν και οι αντίστοιχοι εν ενεργεία. Όταν ένας εκ των αρχηγών αποστρατεύεται θα εντάσσεται άμεσα στο εν λόγω συμβούλιο και θα αποχωρεί ο αντίστοιχος παλαιότερος. Η έγκριση-νομιμοποίηση των προτάσεων θα γίνεται όπως μέχρι τώρα από το ΚΥΣΕΑ, το οποίο μπορεί να απαιτεί τροποποιήσεις, όμως η πρόταση και το ιστορικό τηρείται στο αρχείο. Στόχος είναι να εκτίθενται τυχόν τροποποιήσεις π.χ. επί των εξοπλιστικών ή άλλων θεμάτων που εξυπηρετούν προσωπικά ή κομματικά συμφέροντα, τις οποίες το ΚΥΣΕΑ ή ο Υπουργός θα καλείται να δικαιολογεί με επιχειρήματα που καταγράφονται και αρχειοθετούνται μαζί με την αρχική πρόταση.
 • Η θεσμοθέτηση του Συμβουλίου Στρατιωτικής Στρατηγικής εξασφαλίζει κυρίως Μακροχρόνιο Σχεδιασμό και συνέχεια, εκμετάλλευση της συσσωρευμένης-πολυετούς και πολυεπίπεδης γνώσης και εμπειρίας των πλέον ικανότατων-κορυφαίων στελεχών των ΕΔ και από τα 3 όπλα, δυνατότητα ταχείας προσαρμογής σε συχνές εναλλαγές καταστάσεων σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καλύτερα-κατάλληλα εξοπλιστικά προγράμματα που θα εξασφαλίζουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με τη μικρότερη δυνατή θυσία και συγκρότηση ολοκληρωμένης-πλήρους Στρατιωτικής Στρατηγικής μεγάλου «ειδικού βάρους» για προφανείς λόγους, καθόσον πέρα των άλλων θα είναι προϊόν πολλών και διαφορετικών απόψεων μέσα από τις οποίες πάντα εξάγεται η βέλτιστη λύση.

94. Εξορθολογισμός στρατιωτικών δομών

 • Σε συνδυασμό με την προηγούμενη πρόταση, απαιτείται η εκπόνηση μελέτης για την -από μηδενικής βάσης – οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, με βάση τις πραγματικές απαιτήσεις, στο πλαίσιο δημιουργίας ενόπλων δυνάμεων ικανών να αποτρέψουν κι αν απαιτηθεί να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις, με σαφήνεια προσδιορισμένες, απειλές σε βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
 • Μέσα από την διαδικασία αυτή θα προκύψουν οι πραγματικές ανάγκες σε προσωπικό, που θα προσδιορίσουν και το ύψος της στρατιωτικής θητείας, ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό, που επηρεάζει το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων αλλά και τις ζωές των παιδιών μας και την κοινωνία και ως εκ τούτου δεν χωρά προχειρότητες. Το ύψος της θητείας, μέσα από την προαναφερόμενη διαδικασία, θα πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατόν και πλήρως αιτιολογημένο.

95. Προσωπικό Ένοπλων Δυνάμεων

 • Οι ένοπλες δυνάμεις είναι ένας ανθρωποκεντρικός οργανισμός και θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο προσωπικό σε ότι αφορά ζητήματα δικαιοσύνης και αξιοκρατίας, τόσο για τα μόνιμα στελέχη όσο και για τους κληρωτούς που για 9-12 μήνες βάζουν στην άκρη τα όνειρά τους και καλούνται να υπηρετήσουν την Πατρίδα τους.
 • Η αξιοκρατία στις μεταθέσεις και στις προαγωγές θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες-διεργασίες, σαφώς προσδιορισμένες και θεσμοθετημένες κι όχι με ευχολόγια.
 • Οι Στρατιωτικοί αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων και πρέπει να αμείβονται ανάλογα με τις δυσκολίες και τους κινδύνους του επαγγέλματός τους. Δεν είναι λογικό ο μισθός του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων να είναι μικρότερος από έναν Πρόεδρο επαρχιακού Πρωτοδικείου. Η οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να περιλαμβάνει την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των στελεχών που αναγκάζονται κάθε 2-3 χρόνια να μετακινούνται με τις οικογένειές τους, πολλές φορές σε περιοχές που η προσφορά δεν καλύπτει τη ζήτηση με ότι αυτό συνεπάγεται στο ύψος του ενοικίου.
 • Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τους κληρωτούς που καλούνται να υπηρετήσουν την πατρίδα τους και αφήνουν πίσω τους οικογένειες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Στους οικονομικά αδύναμους θα πρέπει να εξασφαλίζεται δωρεάν μετακίνηση σε κάθε άδειά τους αλλά και ανάλογο μηνιαίο μισθό.

96. Εξοπλιστικά προγράμματα

 • Τα εξοπλιστικά προγράμματα πρέπει να αποτελούν προϊόν της Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής, όπως αυτή θα προκύπτει από τη διαδικασία που προαναφέρθηκε στις προτάσεις 93 και 94, και θα πρέπει να πραγματοποιούνται στη βάση της επίτευξης του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος με το μικρότερο δυνατό κόστος.
 • Ο αναγκαίος για την εθνική οικονομία περιορισμός των αμυντικών δαπανών, περνά μέσα από το κτύπημα της διαφθοράς και την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής και σχεδιασμού αμυντικών συστημάτων. Προορισμός των εξοπλιστικών προγραμμάτων είναι η θωράκιση της χώρας και όχι του διεφθαρμένου παλαιοκομματισμού.

97. Αμυντική βιομηχανία

 • Η εγχώρια βιομηχανία πρέπει να έχει στη διάθεσή της τον χρόνο που απαιτείται για να προετοιμάζει την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς προμηθειών
 • Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία έχει στρατηγική σημασία για τη χώρα και την οικονομία, λόγω των μεγάλων αμυντικών δαπανών στις οποίες αναγκαστικά υποβάλλεται η Ελλάδα. Η παραπέρα ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας και έρευνας θα συνεισφέρει θετικά στην Ελληνική οικονομία.
 • Οι υπάρχουσες μονάδες που ανήκουν σήμερα στο κράτος, θα πρέπει να αξιολογηθούν και να καταστούν βιώσιμες είτε στα πλαίσια του δημοσίου είτε στα πλαίσια του ιδιωτικού τομέα Η ιδιωτικοποίηση της αμυντικής βιομηχανίας δεν σημαίνει μηδενικό έλεγχο από τον στρατό ή απώλεια απορρήτων.
 • Η έρευνα στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, βασική και αναγκαία για τη σωστή ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής και τη μείωση του κόστους, πρέπει να ενισχυθεί.

98. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων

 • Η προσπάθεια της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των ΕΔ, ύστερα κι από την ενοποίησή της υπό το ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα. Υπήρξε αδικαιολόγητα μεγάλη καθυστέρηση.
 • Η αξιοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει παραχώρηση μέρους στις τοπικές κοινότητες (Δήμους) για δημιουργία πάρκων και χώρων πρασίνου με ρήτρα αξιοποίησης, ώστε να μην ξαναδούμε εικόνες εγκαταλελειμμένων στρατοπέδων που στο παρελθόν παραχωρήθηκαν σε δήμους.
 • Αποτελεί ίσως μοναδική ευκαιρία, μέσω της αξιοποίησης, η επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των στελεχών αλλά και της συντήρησης των υφισταμένων στρατοπέδων χωρίς επιβάρυνση του κρατικού Π/Υ.
 • Μια άλλη πρόταση είναι οι χώροι που θα απελευθερωθούν στην ύπαιθρο να χρησιμοποιηθούν για χρήσεις που απαιτούν μεγάλες ενιαίες εκτάσεις, όπως πρότυπα συνεταιριστικά βιολογικά αγροκτήματα, αμπελώνες, ενεργειακά πάρκα κλπ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com