5. Κράτος και ανάπτυξη

  • Το Ποτάμι λέει ναι στην οικονομία της αγοράς, αλλά λέει όχι στην κοινωνία της αγοράς.
  • Το κράτος έχει τις βασικές υπηρεσίες δικαιοσύνης, παιδείας, υγείας και ασφάλειας Με τις μεγάλες δημόσιες επενδύσεις φροντίζει την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας οδηγώντας την κοινωνία στην εξέλιξη.
  • Ο κοινωνικός πλούτος και η απασχόληση θα παραχθούν κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Ο ρόλος του κράτους δεν είναι να υποκαταστήσει την ιδιωτική οικονομία αλλά να δημιουργεί τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην επιχειρηματικότητα να ανθίσει, χωρίς στρεβλώσεις.

6. Το νοικοκύρεμα του δημοσίου εξυπηρετεί το κοινωνικό κράτος

  • Στην Ελλάδα, το 90% των ανέργων είναι χωρίς βοήθεια. Στην Βρετανία και τη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 0%. Γιατί; Eπειδή η αναποτελεσματικότητα του ελληνικού δημοσίου πλήττει το κοινωνικό κράτος και εμποδίζει την πολιτεία να στηρίξει, όσους πραγματικά το χρειάζονται.
  • Νοικοκύρεμα του δημοσίου δεν σημαίνει περιστολή του κράτους πρόνοιας. Αντίθετα, σημαίνει αξιοκρατία, πάταξη της διαφθοράς, εξορθολογισμό των δαπανών και σωστή ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

7. Λογοδοσία

  • Το Ποτάμι δεσμεύεται και υποστηρίζει τη γενική αρχή της λογοδοσίας. Όσοι ασκούν εξουσία στο όνομα των πολιτών είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτούν, να δίνουν λογαριασμό για τον τρόπο με τον οποίο ασκούν αυτή την εξουσία.
  • Η λογοδοσία δεν είναι μόνο ταμειακή, αλλά είναι και λογοδοσία ενεργειών και δεσμεύσεων. H άσκηση εξουσίας χωρίς λογοδοσία είναι αυταρχισμός. H θεσμοθέτηση της λογοδοσίας σε κάθε βαθμίδα εξουσίας ευνοεί την απαγκίστρωση από την κομματοκρατία, διευκολύνει τον εξορθολογισμό της διοίκησης, ισχυροποιεί τη νομιμότητα.
  • Μόνο με πραγματικούς θεσμούς λογοδοσίας θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε οριστικά από το κοτσαμπάσικο πολιτικό σύστημα και τις νοοτροπίες που μας έσπρωξαν στα μνημόνια.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com