30 Σεπτεμβρίου, 2015

Θέμα συλλογικής απόφασης η συμμετοχή των ΜΕΤΑρρυθμιστών στο Συνέδριο

Οι ΜΕΤΑρρυθμιστές

Ανακοινώθηκε σήμερα από το Ποτάμι ότι ξεκινούν οι διαδικασίες του Συνεδρίου του, που συγκαλείται 4-5-6 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση αναφέρεται λεπτομερώς στο πολιτικό και οργανωτικό περιεχόμενο του Συνεδρίου, στον τρόπο διεξαγωγής του και την σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής που θα διαχειριστεί την πορεία προς την ολοκλήρωσή του.

Επειδή δεν γνωρίζαμε τις διαδικασίες που προηγήθηκαν και οδήγησαν σε αυτή την λεπτομερή περιγραφή διεξαγωγής του Συνεδρίου, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές, πως σε ό,τι μας αφορά, η συμμετοχή και παρουσία των ΜΕΤΑρρυθμιστών στο Συνέδριο του ΠΟΤΑΜΙΟΥ είναι θέμα συλλογικής μας συζήτησης και απόφασης στην οποία θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα.

Πρώτιστο καθήκον όλων μας είναι προφανώς, η ολόπλευρη ενίσχυση του Ποταμιού και η ανάπτυξη της δράσης του μέσα και έξω από την Βουλή.

Επειδή όμως ένα Συνέδριο είναι μια κορυφαία πολιτική διαδικασία στην οποία οι μετέχοντες δεσμεύονται πλήρως από τις αποφάσεις του και την καταστατική μελλοντική του λειτουργία, θα έπρεπε για οποιονδήποτε προσδιορισμό θεματικών ενοτήτων και επιτροπών στις οποίες καλούνται να μετάσχουν πρόσωπα, να προηγούνται στοιχειώδεις συνεννοήσεις.

Ως ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ συμπλέουμε στο ΠΟΤΑΜΙ και αγωνιζόμαστε για το ΠΟΤΑΜΙ.

Το Συνέδριο είναι μια θετική πρόκληση και ως τέτοια το αντιμετωπίζουμε.

Απλώς, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του οποιουδήποτε και για την θετική ολοκλήρωση του Συνεδρίου είναι η συλλογικότητα.

Σπύρος Λυκούδης

Σχετικά