βία

Γρηγόρης Ψαριανός
Ποτάμι
Γιώργος Μαυρωτάς
Σώτη Τριανταφύλλου
Ποτάμι
Τομέας Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας
Ποτάμι
Ποτάμι
Τομέας Παιδείας
Σταύρος Θεοδωράκης