Ρωσία

Γιώργος Κακλίκης
Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Παντελής Οικονόμου
Κώστας Μπαργιώτας
Σπύρος Δανέλλης
Τομέας Αθλητισμού
Σπύρος Δανέλλης
Ποτάμι
Ποτάμι