πυρκαγιά

Ποτάμι
Μαργαρίτα Γερούκη
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Σταύρος Θεοδωράκης
Ποτάμι
Τομέας Δημόσιας Τάξης και Πολιτικής Προστασίας
Γρηγόρης Ψαριανός
Ποτάμι
Τομέας Δημόσιας Τάξης και Πολιτικής Προστασίας
Γρηγόρης Ψαριανός