πελατειακό κράτος

Ποτάμι
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Νίκος Νυφούδης
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Παναγιώτης Πασπαλιάρης
Δημήτρης Τσιόδρας
Ποτάμι
Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Γκαρής
Παντελής Αβραμίδης