πελατειακό κράτος

Παναγιώτης Καρκατσούλης
Γιώργος Μαυρωτάς
Σταύρος Θεοδωράκης
Χλόη Βλασοπούλου
Ποτάμι
Ποτάμι
Ποτάμι
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Μίλτος Κύρκος
Παναγιώτης Καρκατσούλης