κομματικό κράτος

Γιώργος Μαυρωτάς
Ποτάμι
Θανάσης Παναγόπουλος
Δημήτρης Σακατζής
Ποτάμι
Ποτάμι
Σταύρος Θεοδωράκης
Γιώργος Μαυρωτάς
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ποτάμι