Υπουργείο Παιδείας

Ποτάμι
Κοινότητες Νέων του Ποταμιού
Γιώργος Μαυρωτάς
Τομέας Παιδείας
Γιώργος Μαυρωτάς
Μαργαρίτα Γερούκη
Τομέας Παιδείας
Κοινότητες Νέων του Ποταμιού
Γρηγόρης Ψαριανός
Γιώργος Μαυρωτάς