Γυναίκες

Ζαχαρούλα Γιαβρούτα-Λούδα
Σπύρος Δανέλλης
Γιώργος Μαυρωτάς
Φωτεινή Λεομπίλλα
Λίνα Παπαδάκη
Νέοι του Ποταμιού - Κοινότητα Κοινωνικής Δικαιοσύνης
Τομέας Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας
Σπύρος Δανέλλης
Κατερίνα Μάρκου
Κατερίνα Μάρκου