Ευρωεκλογές

Ξένη Μπαλωτή
Ποτάμι
Αντιγόνη Λυμπεράκη
Ερμέλα Γιάννα
Ποτάμι
Μίλτος Κύρκος
Ποτάμι
Γιάννης Κωνσταντινίδης
Ξένη Μπαλωτή
Ερμέλα Γιάννα