Ερντογάν

Γιώργος Κακλίκης
Απόστολος Δοξιάδης
Ηλίας Τασόπουλος
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Το Ποτάμι
Γιώργος Μαυρωτάς
Απόστολος Δοξιάδης
Γιώργος Μαυρωτάς
Το Ποτάμι
12