εκλογικός νόμος

Ποτάμι
Γιώργος Μαυρωτάς
Ποτάμι
Ποτάμι
Γιώργος Μαυρωτάς
Κώστας Μπαργιώτας
Σπύρος Λυκούδης
Ποτάμι
Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Μαυρωτάς