εκλογές

Το Ποτάμι
Ζαχαρούλα Γιαβρούτα-Λούδα
Αντώνης Τριφύλλης
Νέοι του Ποταμιού - Κοινότητα Παιδείας
Μαργαρίτα Γερούκη
Γιώργος Μαυρωτάς
Το Ποτάμι
Πλάτωνας Τήνιος
Το Ποτάμι
Το Ποτάμι