εκλογές Σεπτεμβρίου 2015

To Potami
Παναγιώτα Ξυλάκη
Νίκος Νυφούδης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Τρύφωνας Τριανταφυλλίδης
Ποτάμι
Κατερίνα Μάρκου
Γιάννα Παναγοπούλου
Κώστας Μπαργιώτας
Ποτάμι