Αιγαίο

Γιώργος Τσιτσιλιάνος
Ηλίας Τασόπουλος
Γιώργος Τσιτσιλιάνος
Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής
Δημήτρης Τουτουντζόγλου
Γιώργος Αμυράς
Ποτάμι
Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Ποτάμι
Τομέας Τουρισμού