δημόσιος τομέας

Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γιώργος Αμυράς
Ποτάμι
Γιώργος Αμυράς
Χάρης Θεοχάρης
Ιάσονας Φωτήλας
Ποτάμι
Γιώργος Αμυράς
Ιάσονας Φωτήλας
Ποτάμι