δημόσια διοίκηση

Παναγιώτης Καρκατσούλης
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Ζαφείρης Βάλβης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Νίκος Μηλαπίδης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Δημήτρης Τσιόδρας