δημόσια διοίκηση

Παναγιώτης Καρκατσούλης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Ποτάμι
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ποτάμι
Ποτάμι
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γιώργος Μαυρωτάς
Παναγιώτης Καρκατσούλης