ανθρώπινα δικαιώματα

Σταύρος Θεοδωράκης
Ποτάμι
Φωτεινή Λεομπίλλα
Επιτροπή Νέων
Ποτάμι
Ποτάμι
Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Τομέας Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας
Νέοι του Ποταμιού - Κοινότητα Κοινωνικής Δικαιοσύνης
Σταύρος Θεοδωράκης