ανθρώπινα δικαιώματα

Μίλτος Κύρκος
Νίκος Μηλαπίδης
Τομέας Πρόνοιας και Αναπηρίας
Γιώργος Μαυρωτάς
Ποτάμι
Γιώργος Δημακόπουλος
Ποτάμι
Σώτη Τριανταφύλλου
Τομέας Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας
Γρηγόρης Ψαριανός