ανθρώπινα δικαιώματα

Τομέας Πρόνοιας και Αναπηρίας
Αντώνης Τριφύλλης
Σταύρος Θεοδωράκης
Το Ποτάμι
Φωτεινή Λεομπίλλα
Επιτροπή Νέων
Το Ποτάμι
Το Ποτάμι
Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Τομέας Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας