ανεργία

Γιώργος Μαυρωτάς
Ποτάμι
Ποτάμι
Τομέας Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Λίνα Παπαδάκη
Γιώργος Μαυρωτάς
Ποτάμι
Γιώργος Δημακόπουλος
Ποτάμι
Ίκαρος Κράτσας