ΑΝΕΛ

Γιώργος Δημακόπουλος
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ποτάμι
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Σταύρος Θεοδωράκης
Ποτάμι
Γιάννα Παναγοπούλου
Ποτάμι
Σταύρος Θεοδωράκης
Ποτάμι