13 Σεπτεμβρίου, 2017

Τα «δικά μας» παιδιά

Νέοι του Ποταμιού - Κοινότητα Παιδείας

Με αφορμή τη δυνατότητα της εξαίρεσης παιδιών καθηγητών από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής – δίγλωσση ειδική αγωγή 2017-2018» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως Νέοι του Ποταμιού καταγγέλλουμε απερίφραστα την εν λόγω απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος.

Είναι πρόκληση σε εποχές που στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου βρίσκεται το αίτημα για ανοιχτή και ισότιμα προσβάσιμη τριτοβάθμια εκπαίδευση, να «πριμοδοτούνται» υποψήφιοι σε μεταπτυχιακά λόγω συγγένειας. Η αυθαίρετη προνομιακή αντιμετώπιση, η συντεχνιακή αντίληψη και οι πελατειακές λογικές δεν μπορούν να έχουν θέση σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Έκπληξη μας προκαλεί βεβαίως και η άρνηση της αρμόδιας τομεάρχου παιδείας της ΝΔ κας Νίκης Κεραμέως να πάρει ξεκάθαρη θέση στο ζήτημα και να καταδικάσει τέτοιες ενέργειες που βλάπτουν το κύρος των πτυχίων που παρέχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αναρωτιόμαστε αν η ΝΔ, ως κυβέρνηση, θα επιβράβευε τέτοιες πρακτικές.

Καλούμε τη Σύγκλητο και τις Αρχές του Ιδρύματος να αποσύρουν την επίμαχη διάταξη και να εφαρμόσουν το αυτονόητο, να δοθούν δηλαδή, όπως συνηθίζεται και όπως είναι εύλογο, υποτροφίες σε επιτυχόντες φοιτητές με εισοδηματικά και ακαδημαϊκά κριτήρια και όχι με κριτήρια συγγένειάς τους με καθηγητές του πανεπιστημίου.