10 Δεκεμβρίου, 2018

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στάση ζωής

Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ανακοίνωση του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου σε ανάμνηση της υπογραφής της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 Δεκεμβρίου 1948.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναφαίρετα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και συμπεριλαμβάνουν τα ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, για τα οποία οι κοινωνίες πρέπει να μεριμνούν έτσι ώστε να γίνονται σεβαστά και να τα απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι!
Μα πάνω απ'όλα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι στάση ζωής. Είναι τρόπος αλληλεπίδρασης ανθρώπων, κρατών και λαών. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση ειρήνης, ευημερίας και υγιούς ανάπτυξης της προσωπικότητας των ανθρώπων που συγκροτούν τις σύγχρονες κοινωνίες.
Οι κοινωνίες που θα συγκροτούνται από ανθρώπους με μία τέτοια προσωπικότητα είναι οι κοινωνίες που θα έχουν μέλλον, αλλά και παρόν, που θα διακατέχεται από έννοιες όπως η ισότητα, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός. Στις κοινωνίες αυτές τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα υφίστανται ως καταστατικός χάρτης και είναι μια τέτοια κοινωνία που οραματίζεται το Ποτάμι και για την οποία θα συνεχίσει να αγωνίζεται!

διαβάστε επίσης