16 Απριλίου, 2014

Το Ποτάμι θέλει πραγματικά να γίνουν σοβαρές πολιτικές συζητήσεις με όλες τις πολιτικές δυνάμεις

Σταύρος Τσακυράκης

https://www.youtube.com/watch?v=Pw6zjCHckY

https://www.youtube.com/watch?v=EOFMCAlA4s