14 Οκτώβριος, 2014

Συνταγματική αναθεώρηση και αλλαγή εκλογικού νόμου πρέπει να μπούν στο τραπέζι

Γιώργος Μαυρωτάς

Η αντιπαράθεση και η πόλωση αποτελεί φρένο για την προσπάθεια της χώρας

* O Γιώργος Μαυρωτάς είναι μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής

ΝΕΡΙΤ