22 Απρίλιος, 2015

Συνάντηση του Ποταμιού με το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας όπως το ζήτημα της επέκτασης του συμφώνου συμβίωσης και το bullying, καθώς και ευρύτερα θέματα δικαιωμάτων όπως το μεταναστευτικό, θέματα μειονοτήτων καθώς και θέματα δικαιωμάτων της γυναίκας και του παιδιού.

Στο πλαίσιο συναντήσεων με οργανισμούς και φορείς που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Τομέας Δικαιωμάτων του Ποταμιού πραγματοποίηση επίσκεψη στο Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το Ποτάμι εκπροσώπησαν ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Πολιτικός Υπεύθυνος του Τομέα και η Κατερίνα Παπανικολάου, Εμπειρογνώμων, ενώ από την πλευρά του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου συμμετείχαν ο Σπυρίδων-Ηρακλής Ακτύπης, Διευθυντής του Ιδρύματος και ο Γιώργος Καραβοκύρης, Επιστημονικός Συνεργάτης. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας όπως το ζήτημα της επέκτασης του συμφώνου συμβίωσης και το bullying, καθώς και ευρύτερα θέματα δικαιωμάτων όπως το μεταναστευτικό, θέματα μειονοτήτων καθώς και θέματα δικαιωμάτων της γυναίκας και του παιδιού.

22 Απριλίου 2015