17 Ιανουάριος, 2017

Συνάντηση Προεδρείου Ομοσπονδίας Κωφών με τον Σταύρο Θεοδωράκη

Τομέας Πρόνοιας και Αναπηρίας

Συνάντηση στα γραφεία του Ποταμιού είχε ο επικεφαλής Σταύρος Θεοδωράκης με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.). Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Σίμψης και ο ταμίας της ΟΜΚΕ, Χρήστος Δαγρές ενημέρωσαν τον επικεφαλής του Κινήματος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 30.000 κωφοί και βαρήκοοι συμπολίτες μας. Πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας είναι η συνταγματική αναγνώριση της νοηματικής γλώσσας, μέσω της οποίας θα επιτυγχανόταν για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας ίση πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, στην υγεία, στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση.

Συγχρόνως, εξέφρασαν την αγωνία τους για τη στέρηση του επιδόματος πρόνοιας το οποίο λαμβάνουν μέχρι σήμερα μόνο άτομα ηλικίας 18 έως 25 ετών και άνω των 65 ετών. Τα άτομα ηλικίας 25 - 65 ετών αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της επικοινωνιακής ιδιαιτερότητάς τους με κυριότερο αυτό της επιβίωσης καθώς η ανεργία των ατόμων με αντίστοιχα προβλήματα ξεπερνά σε ποσοστό τουλάχιστον 30% ενώ στις ηλικίες 18-35 υπερβαίνει το 65% σύμφωνα με τον ΟΜ.Κ.Ε.

Στη συνάντηση ήταν παρών ο πολιτικός υπεύθυνος του Τομέα Πρόνοιας και Αναπηρίας, Βασίλης Χαρόπουλος.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφίες: Θοδωρής Μανωλόπουλος