17 Οκτωβρίου, 2018

Συνάντηση με θέμα την προώθηση της Διπλωματίας των Πόλεων

Μίλτος Κύρκος

«Με τους συνάδελφους ευρωβουλευτές Κnut Fleckenstein και Ismail Ertug από την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και εκπροσώπους της Επιτροπής των Περιφερειών, συναντηθήκαμε με δημάρχους και διπλωμάτες από χώρες της διεύρυνσης, με θέμα την προώθηση της Διπλωματίας των Πόλεων, το αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργαλείο των τοπικών αυτοδιοικήσεων για υποστήριξη της διεύρυνσης. Οι πόλεις ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ως εταίροι στα ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας, έτσι ώστε οι δήμαρχοι να μπορούν να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών διεύρυνσης. Ζητήσαμε από την Κομισιόν, που εκπροσωπήθηκε από τον κ P. Pacquet, (DG NEAR, Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση) ο επόμενος πολυετής προϋπολογισμός 2021-2027 να ενσωματώσει συγκεκριμένες δράσεις που εμπίπτουν σε αυτό το εργαλείο αποκεντρωμένης συνεργασίας, σε τομείς όπως η χρηστή διοίκηση, η προώθηση της διαφάνειας, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η τοπική ανάπτυξη. Συζητήσαμε για το αν μια μικρή αναθεώρηση του προϋπολογισμού θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πόλεων για τις πολιτικές διεύρυνσης της ΕΕ.

Πέρα από τη θεσμική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των χωρών της διεύρυνσης, η ΕΕ έχει αναγνωρίσει τον καίριο και αυξανόμενο ρόλο της Διπλωματίας των Πόλεων, στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και των Εταιρικών Σχέσεων.»

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση: