29 Ιουνίου, 2017

Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη των S&D για τον τρόπο κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού

Σπύρος Δανέλλης

Σε συνδιάσκεψη της ευρω-ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) με εθνικούς βουλευτές – κυρίως μέλη των Επιτροπών Οικονομικών – από διάφορα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., καθώς και τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο Günther Oettinger, συμμετείχε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης, στις Βρυξέλλες.

Οι εργασίες του workshop είναι προπαρασκευαστικές στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των τελικών θέσεων των S&D σχετικά με την επικείμενη κατάρτιση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), για την περίοδο μετά το 2020, καθώς και του τρόπου χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.

Ο τρόπος κατάρτισης τόσο του ΠΔΠ, όσο και των Ευρωπαϊκών Προϋπολογισμών παρουσιάζουν πλέον σημαντικά προβλήματα και είναι απόρροια των πολιτικών προβλημάτων, που αφορούν τη δομή της Ε.Ε..

Οι S&D επιμένουν ότι τα οικονομικά της Ένωσης πρέπει να στηριχθούν περισσότερο σε «ίδιους πόρους», παρά σε απευθείας επιδοτήσεις από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των Κρατών Μελών, με δεδομένη την άρνηση των τελευταίων να συνεισφέρουν ακόμη και το πενιχρό 1% του ΑΕΠ, που διαμόρφωνε μέχρι σήμερα τον προϋπολογισμό της Ε.Ε..

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτείται σήμερα η Ένωση χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες δομικές αποτυχίες και αδυναμίες (έλλειμμα ύψους 25δισ ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2014, υποχρηματοδότηση Προγραμμάτων εξαιτίας της έλλειψης άλλων οικονομικών πηγών κ.α.).

Επιπροσθέτως, η κατάσταση έχει χειροτερεύσει δραματικά από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2009, αλλά και του Brexit, που καταδεικνύουν ότι τόσο η Ε.Ε., όσο και ο τρόπος χρηματοδότησής της απαιτούν άμεσες δραστικές αλλαγές, προκειμένου η Ένωση να ξεφύγει από το αδιέξοδο, τόσο πολιτικό, όσο και οικονομικό, στο οποίο έχει περιέλθει.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com