7 Ιούνιος, 2016

Ο Σ. Δανέλλης στην πρωτοβουλία «Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη» (New Pact for Europe)

Σπύρος Δανέλλης

Στο νέο στάδιο της πρωτοβουλίας «Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη» (New Pact for Europe), το οποίο πραγματοποιείται με την υποστήριξη μιας ευρείας διακρατικής κοινοπραξίας ευρωπαϊκών ιδρυμάτων, με φορέα υλοποίησης το ΕΛΙΑΜΕΠ κλήθηκε να συμμετάσχει ο βουλευτής του Ποταμιού Σπύρος Δανέλλης, ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Προβληματισμού.

Οι εικοσαμελείς Εθνικές Ομάδες Προβληματισμού θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην υλοποίηση της εν λόγω πρωτοβουλίας και για αυτό το λόγο απαρτίζονται από στελέχη με σημαντική δράση στη χάραξη πολιτικής και στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, καθώς και από εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Το «Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη» αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο για το μέλλον της Ευρώπης και έχει ως σκοπό την ανάπτυξη προτάσεων και την προώθηση μίας ευρείας πανευρωπαϊκής συζήτησης, για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις η Ε.Ε., υπό το πρίσμα των πολλαπλών προκλήσεων (οικονομικών -κοινωνικών προκλήσεων, μεταναστευτικό - προσφυγικό, εσωτερική - εξωτερική ασφάλεια) που αντιμετωπίζει η Κοινότητα σήμερα.

Οι ιδέες και οι προτάσεις που θα προκύψουν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Νέου Συμφώνου για την Ευρώπη θα κοινοποιηθούν σε κορυφαίους αξιωματούχους της ΕΕ και των Κρατών - Μελών, με σημαντική δράση στη χάραξη πολιτικής, και θα κατατεθούν έπειτα στην αρμόδια Συμβουλευτική Ομάδα, που θα συντονίζει ο Herman Van Rompuy, πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και νυν Πρόεδρος του European Policy Centre (EPC).

Η πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Ομάδας Προβληματισμού θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου 2016 & 9 Ιουνίου στην Αίγλη του Ζαππείου.