26 Φεβρουαρίου, 2018

Προσπαθούν να κρύψουν τον υπουργό τους

Ποτάμι

Στην αρχή η κυβέρνηση προσπάθησε να κρύψει τον κ. Κουρουμπλή πίσω από τα αρχικά Π.Κ. Τώρα μαθαίνουμε ότι υπήρχε εναντίον του έγγραφη καταγγελία, η οποία χάθηκε κάπου στον δρόμο. Όσο όμως κι αν προσπαθούν να συσκοτίσουν την αλήθεια και να κρύψουν τον υπουργό τους, η αλήθεια δεν κρύβεται.

Σχετικά