13 Δεκεμβρίου, 2017

Προφανώς κάποιοι δεν έχουν ακούσει όχι μόνο για ακαδημαϊκή ελευθερία αλλά ούτε καν για ελευθερία του λόγου

Σταύρος Τσακυράκης

«Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ζητεί από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο να της γνωρίσει "πλήρη στοιχεία ταυτότητας - μαζί με διευθύνσεις κατοικίας - του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου σας [...] του οποίου το επιστημονικό αντικείμενο -πεδίο -ειδικότητα σχετίζεται με τη χρήση του όρου «τουρκική μειονότητα". Τέτοιο έγγραφο ούτε η χούντα δεν θα τολμούσε να στείλει. Προφανώς κάποιοι δεν έχουν ακούσει όχι για ακαδημαϊκή ελευθερία αλλά ούτε καν για ελευθερία του λόγου. Το Πανεπιστήμιο όχι μόνο πρέπει να αρνηθεί να δώσει τα στοιχεία που ζητούνται αλλά στην απάντησή του να δει την όλη υπόθεση ως ευκαιρία για ένα σύντομο μάθημα δικαιωμάτων.]

Δείτε την ανάρτηση του Σταύρου Τσακυράκη στο Facebook:

* Ο Σταύρος Τσακυράκης είναι μέλος της Επιτροπής Διαλόγου

Σχετικά